kandou
25 شهریور 1401 - 08:23

خرید تضمینی گندم از ۱۷۸ هزار تن گذشت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: گندمکاران استان امسال ۱۳۶ هزار هکتار از مزارع خود را به زیر کشت این محصول بردند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: هدفگذاری ما ۱۶۳ هزار تن خرید گندم بود که امسال به مدد کشاورزان ۱۷۸ هزار تن گندم خریداری شده و این خرید همچنان ادامه دارد و سیلوی تاکستان گندم کشاورزان را تحویل می‌گیرد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: هدفگذاری ما ۱۶۳ هزار تن خرید گندم بود که امسال به مدد کشاورزان ۱۷۸ هزار تن گندم خریداری شده و این خرید همچنان ادامه دارد و سیلوی تاکستان گندم کشاورزان را تحویل می‌گیرد.ره انجام اضافه کرد: از مجموع حدود ۲ هزار میلیارد تومان پول گندم خریداری هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و ۲۰۰ میلیارد تومان باقیمانده تا قبل از آغاز فصل زراعی جدید پرداخت می‌شود. وی افزود: بنا داریم در سال زراعی جدید ۵۰ هزار هکتار گندم آبی و ۱۱۲ هزار هکتار گندم دیم در استان قزوین کشت کنیم. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۱۰ هزار هکتار کشت کلزا و ۳۰ هزار هکتار کشت جوی آبی در سال زراعی جدید برنامه ریزی شده است. ره انجام تأکید کرد: علیرغم کاهش سطح کشت کلزا در استان، خرید کلزا افزایش پیدا کرد و ۴ هزار و ۷۰۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده و ۱۰۰ درصد مطالبات کلزا کاران استان پرداخت شده است. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین
شناسه خبر: 735151