kandou
14 آبان 1401 - 21:43

در دستور کار قرار گرفتن برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی کم آب بر

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی کم آب بر به منظور تامین امنیت غذایی و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. حاتمی مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه این برنامه آبان امسال به سازمان جهاد کشاورزی استان ابلاغ شده است گفت : بر این اساس برنامه الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ کشت ۹۷ هزار هکتار گندم بی و ۳۰۰ هزار هکتار گندم دیم در اراضی استان است. الگوی کشتوی افزود: محصولات پاییزه دیگر مانند جو آبی در سطح ۱۴ هزار هکتار و جو دیم در سطح ۱۸۵ هزار هکتار باید کشت شود. محصولات پاییزهمدیر زراعت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ گفت: در مناطق گرمسیر در سطح ۱۲۰۰ هکتار چغندر پاییزه کشت و ۹ هزار هکتار کلزا خواهد شد. حاتمی افزود: اجرای الگوی کشت با تامین و تدارک نهاده‌های مورد نیاز همچون بذر و کود شیمیایی در حال پیگیری است. وی بیان کرد: ۱۹۶ هزار هکتار زمین آبی و ۷۰۲ هزار هکتار اراضی زیر کشت دیم است . باشگاه خبرنگاران جوانکرمانشاهکرمانشاه
شناسه خبر: 830523