kandou
22 مهر 1401 - 14:32

آمادگی برای تاسیس دفتر منطقه‌ای غرب آسیای اتحادیه بین‌المجالس

رئیس هیئت پارلمانی ایران در دیدار با رئیس IPU از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس مقر دفتر منطقه‌ای غرب آسیای این اتحادیه در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضاخواه رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در دیدار این هیأت با دوارته پاچکو، رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در حاشیه یکصد و چهل و پنجمین مجمع بین المجالس جهانی در کیگالی روآندا، با اشاره به مفاد اساسنامه اتحادیه بین المجالس جهانی بر آمادگی گروه بین المجالس جمهوری اسلامی برای افزایش حداکثری همکاری با این اتحادیه در آینده خبر داد و در این راستا اعلام کرد: اگر اتحادیه بین المجالس تأسیس دفاتر منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد پذیرای مقر دفتر منطقه‌ای غرب آسیا در تهران باشد. رضاخواهدوارتهپاچکوالمجالسالمجالسکیگالیروآنداالمجالسالمجالسالمجالسدر این دیدار همچنین عباس گلرو، دبیرکل گروه بین المجالس ایران با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در سوریه، نقش رسانه‌های غربی در انتقال نادرست روایت‌های مربوط به رویدادهای داخلی و بین المللی را مخرب و غیر سازنده خواند و گفت: اتحادیه بین المجالس جهانی باید محل رایزنی و تبادل نظر مبتنی بر واقعیات تحولات بین المللی باشد. گلروالمجالسالمللیالمجالسالمللیدر ادامه این دیدار، الهام آزاد نیز با اشاره به پیشرفت‌های حاصله توسط زنان و دختران در چند دهه اخیر، گفت: نقش بانوان در جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار چشمگیر است و آمارهای موجود مؤید این واقعیت است نه روایتی که توسط دولت‌ها و رسانه‌های غربی به جهان منعکس می‌شود. مؤیددوارته پاچکو، رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی نیز با اشاره به حضور فعال گروه بین المجالس ایران در فعالیت‌های این اتحادیه، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در زمینه پیشبرد اهداف این اتحادیه در زمینه‌های مختلف از جمله صلح و امنیت، توسعه، رایزنی‌های منطقه‌ای، بهداشت و سلامت را یک ضرورت خواند و گفت: ایران یک کشور مهم منطقه غرب آسیا است و باید از ظرفیت پارلمانی آن در همه اهداف مشترک و نیز همکاری‌های رو به افزایش اتحادیه بین المجالس جهانی بهره برد. دوارتهپاچکوالمجالسالمجالسالمجالسگفتنی است، در این دیدار احمد نادری و غلامرضا نوری قزلچه نیز حضور داشتند. قزلچه
منبع: مهر
شناسه خبر: 783967