kandou
14 آبان 1401 - 10:08

ارائه تسهیلات به کشاورزان برای خرید تجهیزات

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای طرح جهش تولید دیم زارها، تسهیلاتی را با نرخ بهره پنج درصد برای کشاورزان در نظر گرفته است. فیروزنیا گفت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در راستای کشت مناسب در طرح جهش تولید دیم زارها، تسهیلاتی را با نرخ بهره پنج درصد برای کشاورزان در نظر گرفته که بتوانند ادوات و تجهیزات مورد نیاز عملیات داشت را تهیه کنند.وی اضافه کرد: در این راستا لیستی آماده و به ستاد اجرایی فرمان امام ارسال شده تا بانک ملی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار کشاورز قرار دهند که ماشین آلات مناسب کشت دیم را تهیه کنند.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود چهار هزار و ۸۰۰ لیتر کود بذرمال در اختیار کشاورزان این طرح گذاشته شد، خاطرنشان کرد: آغشته کردن بذر به این کود سبب توسعه ریشه، جذب بهتر آب و رشد گیاه می‌شود.فیروزنیا، تناوب زراعی را یکی دیگر از اقدامات موثر در طرح جهش تولید دیم زار‌ها دانست و گفت: با رعایت تناوب زراعی گیاهان روغنی، علوفه ای، غلات و حبوبات در این طرح آفات و بیماری‌ها کنترل می‌شود. باشگاه خبرنگاران جواناصفهاناصفهان
شناسه خبر: 828593