kandou
24 مرداد 1401 - 09:18

طرح جامع تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در مازندران اجرا شود

ساری- نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس خواستار اجرای طرح جامع تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در استان شد. منصورعلی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براین که طرح جامع تجهیز و نوسازی در بخش کشاورزی باید اجرایی شود، افزود: اجرای این طرح ضریب بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت آب بندان ها را افزایش می‌دهد. خبرنگار مهربراینهاوی با بیان اینکه ظرفیت آببندان های استان در حال حاضر ۳۰۰ میلیون مترمکعب است، افزود: با اجرای طرح جامع تجهیز و نوسازی این ظرفیت به بیش از یک میلیون مترمکعب خواهد رسید. آببندانهایوی با عنوان این که ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیازمند زهکشی است، اجرای این طرح را در افزایش ضریب بهره وری مؤثر و کارگشا دانست و گفت: در همه بخش‌های کشاورزی استان نیازمند برنامه جامع هستیم. وریزارعی زهکشی بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان را لازم دانست و از سازمان برنامه وبودجه خواست تا برابر اجرای این طرح مقاومت نکند و ادامه داد: در سیاستگذاری ها باید طرح جامع تجهیز و نوسازی به عنوان اولویت مورد توجه قرار گیرد. وبودجههااین نماینده مجلس تصریح کرد: قرار بود در استان از ظرفیت اقتصاد دریاپایه بهره گیری کنیم و شیلات باید در این زمینه طرح جامعی ارائه دهد زیرا هنوز ظرفیت ما در این بخش به ۲۰۰ هزار تن نرسیده است. دریاپایهگیری
منبع: مهر
شناسه خبر: 586420