kandou
01 شهریور 1401 - 13:39

برگزاری دوره آموزشی ایجاد باغچه‌های خانگی در مهاباد

رئیس تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مهاباد گفت: دوره آموزش مهارتی کاشت سبزی و صیفی و تولید محصول سالم ویژه زنان روستایی برگزار شد. تورج شمس برهان رئیس تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مهاباد گفت: دوره آموزشی ایجاد باغچه‌های خانگی سبزیجات سالم و بهبود تغذیه ویژه زنان روستایی با حضور کارشناس زنان روستایی اداره آموزش و ترویج مدیریت جهادکشاورزی مهاباد در مسجد روستای میرسه برگزار شد. تولیدات گیاهیجهادکشاورزی مهابادوی گفت: در این دوره کارشناس زنان روستایی مطالب و نکات کاربردی را در خصوص کاشت و پرورش سبزی و صیفی جات جهت تولید محصول سالم ارائه کرد. شمس برهان گفت: در این دوره همچنین کارشناس زنان روستایی نحوه ایجاد باغچه‌های خانگی سالم برای تولید سبزی و صیفی جات و زمان مناسب کاشت را یادآور شده و بر رعایت نکات کلیدی در مراحل داشت خصوصا در زمان استفاده از کود و سموم شیمیایی اشاره و بر حداقل استفاده از سموم شیمیایی تاکید کردند. رئیس تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مهاباد گفت: در پایان دوره، گواهینامه پایان دوره مهارتی نیز برای فراگیران صادر خواهد شد. باشگاه خبرنگاران جوانمهابادمهاباد
شناسه خبر: 642814