kandou
01 شهریور 1401 - 09:17

برداشت اولین پسته‌های کشور در قاین

برداشت اولین پسته‌های کشور از ۴ هزار سطح زیرکشت پسته در شهرستان قاینات آغاز شد. نظری کارشناس جهاد کشاورزی قاینات گفت: به جهت برخورداری شرایط گرم و خشک منطقه قاینات و همچنین رقم زودرس کشت شده در منطقه، ۲۰ روز زودتر از سایر نقاط کشور برداشت را انجام می‌دهیم. کشاورز قاینی گفت:امسال شرایط آب وهوایی خاصی داشتیم، اما با توجه به مدیریتی که انجام دادیم پیش بینی می‌کنیم ۸۰ تا ۹۰ تن پسته درجه برداشت کنیم. او افزود: خداروشکر امسال محصول باکیفیتی داریم و مقدار خوبی محصول هم برداشت خواهیم کرد. علی آباد قریشی، بادامی سفید و کله قوچی از انواع پسته خراسان جنوبی است که در شهرستان قائنات استان به عمل می‌آید و زودتر از دیگر نقاط کشور آماده چیدن و ورود به بازار می‌شود. ۲۰ درصد این محصول جهت تازه خوری و مصرف داخلی استفاده می‌شود و مابقی در ۴ ترمینال ضبط پسته این شهرستان فرآوری و روانه بازار‌های خارجی می‌ شود. امین زاده مدیرعامل ترمینال ضبط پسته قائنات گفت:بیشترین صادرات ما به کشور‌های جنوب شرق آسیاست که عمده‌ی آن به چین صادر می‌شود. ۲۵ هزار هکتار از باغات استان زیر کاشت محصول پسته است که گرمای تابستان، بارندگی‌های اول فصل و سرما، برداشت این میوه را امسال ۱۰ درصدی کاهش داده است. در حالیکه سایر کشاورزان از محصول پسته خود راضی ان کشاورزان برخی از مناطق بخصوص اسفندن از کاهش تولید و سرمازدگی می‌گویند. حسینی کشاورز اسفندی گفت: سرما کل محصول منطقه ما را نابود کرد. موسوی مدیر جهاد کشاورزی قاینات گفت:سرمای امسال در شهرستان قاین باعث شده که محصول پسته شهرستان خسارت ببیند. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 641197