kandou
17 آبان 1401 - 10:52

برنامه ریزی برای کاهش کشت آبی در استان قزوین

کاهش ۵ درصدی کشت آبی در اراضی کشاورزی قزوین برنامه ریزی شد. مجید ره انجام معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: کاهش ۵ درصدی کشت آبی برای سال زراعی جاری در زمین‌های کشاورزی استان مطابق با الگوی کشت برنامه ریزی شده است. ره انجام افزود: با وجود کاهش سطح زیر کشت یاد شده، از طریق عملیات به زراعی، مراقبت‌های مربوطه و همچنین استفاده از ارقام مناسب و اصلاح شده میزان تولید نباید کاهش یابد. به گفته این مسوول حوزه تولیدات گیاهی، در الگوی کشت ابلاغ شده به استان قزوین همچنین بر توسعه کشت در اراضی دیم نیز تاکید شده است. ره انجام خاطرنشان کرد: در برنامه الگوی کشت ابلاغی همچنین جایگزینی کشت محصولات کم آب بر به جای پرآب مورد توجه جدی قرار گرفته است. این مسوول اضافه کرد: براساس برنامه الگوی کشت در سال زراعی جاری، ۲۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی قزوین زیر کشت محصولات زراعی باید برود که بیشترین مقدار آن به محصولات مهمی همچون گندم، علوفه و جو اختصاص خواهد یافت. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: برنامه الگوی کشت با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع آبی، بارندگی‌ها و وضعیت خشکسالی طراحی و ترسیم شده و می‌کوشد تا ضمن اضافه نشدن به سطح زیر کشت و یا کاهش سطح زیر کشت اراضی آبی، از طریق به زراعی و پیشبرد کشاورزی مدرن میزان تولیدات کاهش نیابد. استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که ۷۵ هزار هکتار آن باغ میوه و سایر زمین‌های زراعی است. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین
شناسه خبر: 836887